Abakus Utland er et prosjekt under backup.

Som kjent er utvekslingsmulighetene for NTNU-studenter store. Det å bestemme seg for hvilket land man ønsker å studere i er nødvendigvis ingen enkel sak, og derfor er det ønskelig å tilby abakuler en informasjonskanal for utveksling. Med muligheten til å lese om andre studenters opplevelser og erfaringer under utenlandsopphold, er det grunn til å tro at vi med denne bloggen kan være med på å motivere abakuler til å søke utveksling. Gjennom innlegg skrevet av abakuler i utlandet, kan man komme i kontakt med disse vedrørende spørsmål om f. eks. søknadsprosess og generelle tips.

Ønsker du/dere å skrive et innlegg?

Ta kontakt på e-post: utland@abakus.no eller med Julie Alice Skøien.